Om Bonseye

Bonseye har miljøvennlige båter, stor maritim erfaring og ei levende interesse for lokalhistorie. Denne bakgrunnen gjør oss unike som leverandør av båtturer på Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden. Våre lokale guider ønsker å være en god ambassadør for området. Med våre fortellinger forsøker vi å knytte fortid og nåtid sammen, gjennom spennende historier som starter for 9300 år siden og ender i dag.

Livet på de fraflyttede fjellgårdene langs Geirangerfjorden kunne være hardt og farefullt, Her gikk gleder og sorger hånd i hånd. På guidede turer med Bonseye forsøker vi å formidle ulike glimt av disse livene, fra bryllupsfester med bugnende matbord, til sykdom og ulykker, fra slåttearbeid og til vinterens utfordringer. Mange av gårdene er restaurerte og kan sees fra fjorden, mens andre er tatt av snøskred og stein- og jordskred og tapt for ettertiden. Men bygdebøker, ildsjeler som møtte de siste menneskene som bodde på gårdene og offentlige arkiv forteller sine historier, og er våre kilder for ekte guiding, ekte historier.

Ikke oversett nettstedet