Interessante lokale historier

GOMSDAL

En varm julidag i 1894 døde ei mor fra seks barn, Tre år etter mistet de sin far, den eldste gutten var da 19 år og fremdeles ikke myndig. Hvordan gikk det med disse barna?

BLOMBERG

Før 1950 var tuberkolose en utbredt sykdom i hele Norge, og de fleste familier hadde personlige tap. På Blomberg bodde to unge jenter i mange måneder, for å unngå smitte, mens mange i familiene hjemme på andre siden av fjellet var syke.

Fjellgårder langs Geirangerfjorden

På mange av gårdene blir gårdbrukeren omtalt som odelsmann allerede i 1603. For å få odelsrett må gården ha vært i familien i minst 4 generasjoner. Vi prøver på våre turer å formidle historier som forklarer hvorfor folk bosatte seg her, og hvordan de livnærte seg som bønder, fiskere og jegere

LUNDANES

I 1929 ble det funnet en pilspiss 66 m.o.h. på Lundaneset. Det er gjort flere funn ved to separate utgravninger etter det første enkeltfunnet. Pilspissen er 9300 år gammel og ble funnet ved bålplassen til jegere. Trolig har disse fulgt etter reinflokker på vandring.

BRINGA

er et lite bruk under Gomsdalen, like ved Bringefossen. Her bodde Ragnhild, den beste ølbryggeren langs fjorden. I dag har Geiranger Bryggeri tatt opp igjen denne tradisjonen. I dag står kun murene igjen og vitner om livet her.

SYLTAVIK

Sølfest Syltevik solgte gården til naboen Ole Blomberg i 1894. Han reiste til Sunnfjord der han kjøpte et lite småbruk og var fisker. Men lengselen etter sin barndoms fjord ble for sterk. Han kom tilbake og levde vintrene hos snille folk han kjente, mens om sommerene...

ØVRE LJØEN

er VÅR gård. Her bor Bonseye. Vi har selvsagt moderne redskaper i dag, men en bakkene er bratte og jorda er tungdrevet. Fortsatt utnytter vi fjellbeitene og utmarksbeitene til dyrene på gården, og vi er jegere og fiskere slik våre forfedre var. Bestefar/oldefar Ole Karl var skyss-kar og kjørte turister med hest og karjol. Han var også med på å ro turistene til Geiranger, og vi i Bonseye følger familietradisjonene.

LJØEN SKULE

ble bygd i 1891 og var en typisk omgangsskole med en uke skole og en uke fri. Her gikk alle barna fra Åkerneset, Matvika og Ljøen. Siste skoleåret her var 1949, og skolen er nå et museum i privat eie.

KNIVSFLÅ

Folkene som bodde på fjellgårdene måtte takle mange utfordringer og tunge tak. Godt var det da at fjorden avlet staute kvinner og sterke menn. En av disse var Ole Knivsflå, kalt Storekniven, fordi han var ekstremt sprek og sterk.

LJØSURA

Husa lå inntil en stor stein. Fonna gjorde likevel skade flere ganger her, og siste gangen i 1830 sopte den med seg husene på fjorden. Ljøsura ble etter dette en ødegård. I dag står det ei fyrlykt der, og det kan kanskje passe godt siden navnet kom av det opphavlige navnet på fossen like ved; Lysa (Ljøsa)

MØLL

I slutten på 1800-tallet kom ei lita jente på 5 år fra Eidsdalen til Møll. Hvorfor kom hun hit og hvor endte hun opp som voksen?

LJØEN

På Ljøen har det vært landbruk siden vikingetida. Gjennom århundrene har det vært 11 bruk her; Øvre Ljøen, Nedre Ljøen, Ljøbakken, Ljøvik, Ljøfoss, Naustberget, Kvieplassen, Lindane, Bjørkneset, Kleivane og Nakhammaren. Ljøen fikk veiforbindelse i 1962. De tre første brukene er i drift i dag.

MATVIK

ble fraflyttet i 1961. Gården har lite jord rundt husene og om vinteren kunne de være vannløse i lange perioder når det var strenge kuldeperioder. Til gjengjeld er det lange solrike sommerkvelder i Matvika. Dette gjorde plassen utmerket til fruktdyrking. Frukten ble solgt og sendt herfra med rutebåten som gikk fra

HYSKjET er i dag et naturreservat

Navnet kommer av de norrøne ordene for hest og kapprenn Kanskje her var hestemarked og hestekamper? Et sagn forteller om ei flat strand som lå her, ei stranda som raste ut i fjorden sammen med hus og hjem.

LJØKAIA

Ligger på naustberget og markerer starten på Den Trondhjemske Postvei, som slynger seg fra fjorden, innom alle tre Ljø-gårdene og over fjellet mot Stranda.

SKAGEFLÅ

er et av Dronning Sonja yndlingssteder i fjell-Norge. Spesielt glad er hun i det gamle brønnhuset som vernet drikkevannet fra forurensing fra husdyrene, som det var mange av. På sin 70-årsdag fikk dronningen en kopi av dette brønnhuset som er satt opp ved et lite vann på Kongsseteren.

GRANDE

Oluf Grande reiste ut og deltok i Kalmarkrigen (1611-1613), sammen med sambygdinger fra mellom anna Årset og Syltavik. De ble dermed viktige brikker i historien om Norges Grunnlov fra 1814.

HORVADRAG

I år 1900 måtte folkene her flytte fra gården på grunn av steinsprang. Dette var tungt, forteller en etterkommer; - da bestefar hadde fått flyttelasset sitt ned til naustet, gråt han, og kua som stod attmed, den gråt på sin måte-

MEGARDSPLASSEN

Samme året som Horvadrag-folkene flytta, valgte også de som bodde på Megardsplassen å forlate gården sin. Uten gode naboer ville livet og hverdagen bli altfor vanskelig. Sommeren etter gikk Megardsplassbonden opp den gamle stien opp fjellsiden for å se etter husene. Synet som møtte han fikk han til å falle på kne...

Ikke oversett nettstedet