SKAGEFLÅ

er et av Dronning Sonja yndlingssteder i fjell-Norge. Spesielt glad er hun i det gamle brønnhuset som vernet drikkevannet fra forurensing fra husdyrene, som det var mange av. På sin 70-årsdag fikk dronningen en kopi av dette brønnhuset som er satt opp ved et lite vann på Kongsseteren.

Ikke oversett nettstedet