MEGARDSPLASSEN

Samme året som Horvadrag-folkene flytta, valgte også de som bodde på Megardsplassen å forlate gården sin. Uten gode naboer ville livet og hverdagen bli altfor vanskelig. Sommeren etter gikk  Megardsplassbonden opp den gamle stien opp fjellsiden for å se etter husene. Synet som møtte han fikk han til å falle på kne…

Ikke oversett nettstedet