LUNDANES

I 1929 ble det funnet en pilspiss 66 m.o.h. på Lundaneset. Det er gjort flere funn ved to separate utgravninger etter det første enkeltfunnet. Pilspissen er 9300 år gammel og ble funnet ved bålplassen til jegere. Trolig har disse fulgt etter reinflokker på vandring.

Ikke oversett nettstedet