LJØEN SKULE

ble bygd i 1891 og var en typisk omgangsskole med en uke skole og en uke fri. Her gikk alle barna fra Åkerneset, Matvika og Ljøen. Siste skoleåret her var 1949, og skolen er nå et museum i privat eie.

Ikke oversett nettstedet