HORVADRAG

I år 1900 måtte folkene her flytte fra gården på grunn av steinsprang. Dette var tungt, forteller en  etterkommer; – da bestefar hadde fått flyttelasset sitt ned til naustet, gråt han, og kua som stod attmed, den gråt på sin måte-

Ikke oversett nettstedet