GOMSDAL

En varm julidag i 1894 døde ei mor fra seks barn, Tre år etter mistet de sin far, den eldste gutten var da 19 år og fremdeles ikke myndig. Hvordan gikk det med disse barna?

Ikke oversett nettstedet