Fjellgårder langs Geirangerfjorden

På mange av gårdene blir gårdbrukeren omtalt som odelsmann allerede i 1603. For å få odelsrett må gården ha vært i familien i minst 4 generasjoner. Vi prøver på våre turer å formidle historier som forklarer hvorfor folk bosatte seg her, og hvordan de livnærte seg som bønder, fiskere og jegere

Ikke oversett nettstedet